Firmy ve skupině

ZB REAL, a.s.

Akciová společnost ZB REAL a.s. vznikla v lednu 2007 přeměnou právní formy z původní společnosti s ručením omezením. Společnost nabízí své služby řadě právnických osob, pro které spravuje nemovitosti v jejich vlastnictví.

MG FORS, a.s.

Společnost MG FORS a.s. vznikla již v roce 1998. Společnost se zabývá pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Dále je předmětem činností společnosti zemědělská výroba včetně hospodaření na lesích a vodních plochách.

MG PROJEKT, a.s.

Akciová společnost MG PROJEKT, a.s. vznikla v roce 2007 a v budoucnu se hodlá zaměřovat na nejrůznější aktivity spojené s majetkovými účastmi v jiných společnostech, bude se účastnit vhodných investičně zajímavých projektů spojených s nemovitostmi a realitním trhem.

RYBENA INTERNATIONAL, a.s.

Společnost RYBENA INTERNATIONAL, a.s., IČ: 262 61 383, DIČ: CZ26261383 se sídlem v Brně, Veveří 489/61, PSČ 602 00 je akciovou společností, která byla zapsána do Obchodního rejstříku v roce 2001 Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 3651. V současnosti je vlastníkem nemovitosti na území Chorvatské republiky a jejím předmětem činnosti je správa vlastního majetku.

RN Partner a.s.

V budoucnu se hodlá společnost RN PARTNER, a.s. zaměřovat na nejrůznější aktivity spojené s majetkovými účastmi v jiných společnostech, bude se účastnit vhodných, investičně zajímavých projektů spojených s nemovitostmi a realitním trhem a správou pohledávek.

K-T-V Domeana a.s.

Společnost K-T-V Domeana a.s. vznikla v roce 2003. Společnost vznikla právní přeměnou společnosti s ručením omezeným se stejným jménem. Mezi hlavní činnost firmy patří správa vlastního majetku. K-T-V Domeana a.s. vlastní mimo jiné bytové domy na ulici Dornych v Brně, o jejichž správu se stará spolu s firmou ZB Real a.s.

Domeana D106

Akciová společnost Domeana D106, a.s. se sídlem v Brně, Příkop 834/8, PSČ 602 00 je korporací, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 8861. Společnost vznikla dne 9. srpna 2023.

Obchodní společnost Domeana D106, a.s. se zabývá pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.